7.0.8 אירועים שרותי כבאות והצלה, לפי מקום אירוע ולפי שנה