7.0.8 ארועים שרותי כבאות והצלה, לפי מקום בארוע ושנה