7.1.0 לוח מספר ברירות קנס שנרשמו ע"י החברה לסדר וביטחון ציבורי, לפי נושא 2013