7.1.0 מספר ברירות הקנס שנרשמו ע"י החברה לביטחון וסדר ציבורי