7.1.1 לוח דוחות לפי נושאים - החברה לסדר וביטחון ציבורי