7.1.1 לוח דוחות לפי נושאים, החברה לסדר וביטחון ציבורי