7.1.1 דוחות לפי נושאים - החברה לביטחון וסדר ציבורי