7.1.2 לוח דוחות חניה לפי אזורים - החברה לסדר וביטחון ציבורי