7.1.2 לוח דוחות חניה לפי אזורים, החברה לסדר וביטחון ציבורי