7.1.2 דוחות לפי אזורים - החברה לביטחון וסדר ציבורי