7.1.1 לוח 7.11 דוחות לפי נושאים - החברה לסדר וביטחון ציבורי