7.1.2 לוח 7.12 דוחות לפי אזורים - החברה לסדר וביטחון ציבורי