8.0.1-1 לוח טופסי 4 (אישור סיום בנייה) 2011, לפי חודש וייעוד