8.0.1.1 לוח טפסי 4 (אישור סיום בנייה) 2012, לפי חודש וייעוד