8.0.1.1 טופסי 4, שנת 2014 לפי חודש וייעוד - נתוני מנהל ההנדסה