8.0.1.1 טפסי 4 (אישור סיום בנייה) 2015, לפי חודש וייעוד