8.0.1 היתרי בנייה 2014, לפי חודש וייעוד - נתוני מינהל ההנדסה