8.0.2-1 לוח שטח ודירות בבנייה פעילה בערים הגדולות, לפי ייעוד ויוזם סוף 2011