8.0.2.1 לוח שטח ודירות בבנייה פעילה בערים הגדולות, לפי ייעוד ויוזם, סוף 2013