8.0.3-1 תרשים התחלות וגמר בנייה, לפי ייעוד, ראשון לציון