8.0.3.1 גרף התחלות וגמר בנייה

2012
08. בינוי ותשתית