8.0.3.1 גרף התחלות וגמר בנייה לפי ייעוד, ראשון לציון 2013