8.0.3.1 גרף התחלות וגמר בנייה, לפי ייעוד ראשון לציון