8.0.3.2 גרף התחלות וגמר בנייה של דירות,לפי תת רובע, ראשון לציון 2013