8.0.4-2 לוח מאפיינים של דירות בראשון לציון שבנייתם החלה או הסתיימה בשנת 2012