8.0.4.1 גרף התחלות וגמר בנייה של דירות לפי תת רובע 2009