8.0.4 שטח גמר בנייה לפי ייעוד

2015
08. בינוי ותשתית