8.0.4 שטח גמר בנייה לפי ייעוד

2016
08. בינוי ותשתית