8.0.5-1 גרף דירות בבנייה פעילה שנמכרו ונותרו למכירה בערים הגדולות