8.0.5-1 לוח דירות בבנייה פעילה שנמכרו שנותרו למכירה, בערים הגדולות 2012