8.0.5-2 לוח דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה, בערים הגדולות