8.0.5.1 גרף דירות בבנייה פעילה שנמכרו ושנותרו למכירה, בערים הגדולות