8.0.5.1 גרף שטח התחלות בנייה לפי רובע, ראשון לציון