8.0.5.2 לוח דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית: דירות שנמכרו ודירות שנותרו למכירה בערים הגדולות