8.0.5 לוח דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי גודל דירה בערים הגדולות