8.0.5 שטח התחלות וגמר בנייה בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת רובע וייעוד