8.0.6.1 גרף התחלות גמר בנייה של דירות לפי תת רובע 2014