8.0.6 לוח דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו מכירה, לפי גודל דירה בערים הגדולות