8.0.6 התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת רובע