8.0.7 לוח דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין בערים הגדולות