8.0.7 מאפיינים של דירות בראשון לציון שבנייתם החלה או הסתיימה בשנת 2014