8.0.8 לוח דירות חדשות בבנייה ביוזמה פרטית שנותרו למכירה, לפי מספר דירות בבניין בערים הגדולות