8.0.9.1 גרף שטח התחלות בנייה לפי רובע, ראשון לציון 2011-2013