8.0.9.2 גרף שטח גמר בנייה לפי רובע, ראשון לציון 2011-2013