8.0.9 לוח שטח התחלות וגמר בנייה בעיר בראשון לציון, לפי סמל תת רובע וייעוד