8.0.9 לוח שטח התחלות וגמר בנייה בעיר ראשון לציון, לפי סמל תת רובע וייעוד