8.0.9 שטח דירות בבנייה פעילה, לפי יוזמה בערים הגדולות סוף 2014