8.0.9 שטח ודירות בבנייה פעילה, לפי יוזמה בערים הגדולות