8.1.0.1 גרף דירות בבנייה פעילה שנמכרו ונותרו למכירה, בערים הגדולות 2014