8.1.0 לוח התחלות וגמר בנייה של דירות בעיר ראשון לציון לפי סמל תת רובע